Rozširovať klietku?

Prečo potrebujeme revolúciu. A prečo revolúcia nestačí. Článok z dielne antinárodného magazínu Routes sucrées (1/2012) preložil Billy Bragg. Zobraziť celé

Slovinské oslavy kolaborácie

Slovinskí kolaboranti z organizácie Domobranci pomáhajú Nemcom v boji proti partizánom

Slovinskí kolaboranti z organizácie Domobranci pomáhajú Nemcom v boji proti partizánom.

Zatiaľ čo na Slovensku patrí koniec augusta tradične oslavám SNP, v Slovinsku sa tento krát vzdával hold kolaborácii. Pred nedávnom si tam v obci Rovte pripomínali 70. výročie vzniku kontroverznej polovojenskej organizácie Domobranci. Zobraziť celé

Slovníček: Revolúcia

Revolúcia je svätým grálom radikálne ľavicovej rétoriky. No aby sa stala aj cieľom našej politiky, je potrebné vyjasniť si, čo to vlastne je. Radikálna ľavica používa radšej pojem „sociálna revolúcia“, ktorý vyjadruje zásadnú a cieľavedomú zmenu spoločenských vzťahov. Zobraziť celé

Mole: nové čítanie od ..umsGanze!

…umsGanze! je aliancia radikálne ľavicových a (libertínsky) komunistických skupín z Nemecka a Rakúska, ktorá vznikla v roku 2006 za účelom nadregionálnej spolupráce. Ich politiku v stručnosti najlepšie vyjadruje heslo z webu aliancie: “Nechceme sociálny, multikultúrny, silnejšie regulovaný, udržateľný kapitalizmus, ale radšej žiaden!”

V dnešných dňoch uzrelo svetlo sveta prvé číslo nemecky písaného magazínu …umsGanze!, menom Mole – čiže krtko. Názov odkazuje na Marxovu analógiu revolúcie v jeho práci Osemnásty Brumaire: Zobraziť celé

Parížska komúna, 1871

18. marca 1871 začína ľudové povstanie v Paríži, následkom ktorého neskôr vznikla prvá proletárska vláda. Vošla do dejín ako Parížska komúna.

Po vyhnaní dočasnej vlády Adolpha Thiersa do Versailles, začala komúna, tvorená rôznymi revolučnými prvkami francúzskej spoločnosti, uskutočňovať svoj program: vytvorenie nových orgánov moci prostredníctvom volených a odvolateľných zástupcov poberajúcich robotnícky plat, zrušenie stálej armády i polície a zavedenie všeobecného ozbrojenia ľudu, odluku cirkvi od štátu, zavedenie bezplatnej sekulárnej výuky na školách, zrovnoprávnenie žien, zákaz nočnej práce, odpustenie dlhov na nájomnom z obdobia obliehania, vrátenie pracovných nástrojov a vybavenia domácností zo záložní, prevzatie výroby opustených podnikov robotníkmi, riešenie bytovej politiky – obsadzovaním prázdnych domov a bytov a mnoho iného.

Viac informácií o Parížskej komúne ako aj jej krvavom konci nájdete napr. na wikipedii (1,2,3), libcome, v diele Karla Marxa – Občianska vojna vo Francúzsku alebo vo filme La Commune (Paris, 1871).

Paul Avrich: Kronštadt 1921

V tomto období roku 1921 vypuklo v pevnosti Kronštadt na ostrove Kotlin povstanie (1, 2) námorníkov a pracujúcich zdecimovaných tzv. “vojnovým komunizmom” proti boľševickej vláde. Čo viedlo k povstaniu a ako je možné, že sa vzbúrili práve námorníci baltickej flotily – pretoriánskej gardy boľševikov, ktorá významnou mierou prispela k víťazstvu októbrovej revolúcie len štyri roky predtým – rozoberá historik Paul Avrich vo svojej knihe Kronštadt 1921.

Každoročne si anarchisti pripomínajú potlačenie kronštadtského povstania, častokrát stručnými a zjednodušujúcimi článkami. Pre lepšie pochopenie udalostí sme sa však rozhodli znova spropagovať Avrichov Kronštadt 1921. Knižne ho pred trinástimi rokmi vydala Federace sociálních anarchistů v rámci publikačnej činnosti Anarchistické knihovny. Dodnes je možné stiahnuť celý preklad v elektronickej podobe. Zobraziť celé