Slovníček: Triedny boj

Triedny konflikt alebo triedny boj vyplýva z protichodných záujmov spoločenských tried v kapitalizme a je preto jeho štrukturálnou a neoddeliteľnou súčasťou. Zobraziť celé

Slovníček: Trieda

Triedu, resp. účasť v nejakej triede, je užitočné chápať ako spoločenský vzťah výroby. Ak mojou jedinou možnosťou, ako sa dlhodobo uživiť, je predávať pracovnú silu za mzdu, potom patrím k triede, ktorú označujeme ako triedu pracujúcich, robotnícku triedu či proletariát. Moje členstvo v danej triede vyplýva z môjho „postavenia“ v systéme kapitalistickej výroby alebo inak povedané, z môjho vzťahu k výrobnému procesu a výrobným prostriedkom. V tomto prípade nijakými výrobnými prostriedkami nedisponujem, a jediný spôsob, ako sa podieľať na výrobe, pre mňa spočíva v predaji pracovnej sily. Nie je pritom dôležité, či budem pracovať v cestovnej kancelárii, elektrotechnickej fabrike alebo materskej škole, ani koľko zarobím, alebo či obľubujem „working class“ oblečenie. Zobraziť celé

Parížska komúna, 1871

18. marca 1871 začína ľudové povstanie v Paríži, následkom ktorého neskôr vznikla prvá proletárska vláda. Vošla do dejín ako Parížska komúna.

Po vyhnaní dočasnej vlády Adolpha Thiersa do Versailles, začala komúna, tvorená rôznymi revolučnými prvkami francúzskej spoločnosti, uskutočňovať svoj program: vytvorenie nových orgánov moci prostredníctvom volených a odvolateľných zástupcov poberajúcich robotnícky plat, zrušenie stálej armády i polície a zavedenie všeobecného ozbrojenia ľudu, odluku cirkvi od štátu, zavedenie bezplatnej sekulárnej výuky na školách, zrovnoprávnenie žien, zákaz nočnej práce, odpustenie dlhov na nájomnom z obdobia obliehania, vrátenie pracovných nástrojov a vybavenia domácností zo záložní, prevzatie výroby opustených podnikov robotníkmi, riešenie bytovej politiky – obsadzovaním prázdnych domov a bytov a mnoho iného.

Viac informácií o Parížskej komúne ako aj jej krvavom konci nájdete napr. na wikipedii (1,2,3), libcome, v diele Karla Marxa – Občianska vojna vo Francúzsku alebo vo filme La Commune (Paris, 1871).