Parížska komúna, 1871

18. marca 1871 začína ľudové povstanie v Paríži, následkom ktorého neskôr vznikla prvá proletárska vláda. Vošla do dejín ako Parížska komúna.

Po vyhnaní dočasnej vlády Adolpha Thiersa do Versailles, začala komúna, tvorená rôznymi revolučnými prvkami francúzskej spoločnosti, uskutočňovať svoj program: vytvorenie nových orgánov moci prostredníctvom volených a odvolateľných zástupcov poberajúcich robotnícky plat, zrušenie stálej armády i polície a zavedenie všeobecného ozbrojenia ľudu, odluku cirkvi od štátu, zavedenie bezplatnej sekulárnej výuky na školách, zrovnoprávnenie žien, zákaz nočnej práce, odpustenie dlhov na nájomnom z obdobia obliehania, vrátenie pracovných nástrojov a vybavenia domácností zo záložní, prevzatie výroby opustených podnikov robotníkmi, riešenie bytovej politiky – obsadzovaním prázdnych domov a bytov a mnoho iného.

Viac informácií o Parížskej komúne ako aj jej krvavom konci nájdete napr. na wikipedii (1,2,3), libcome, v diele Karla Marxa – Občianska vojna vo Francúzsku alebo vo filme La Commune (Paris, 1871).