Nacista – lobista

Americká nacistická strana si v polovici apríla zaregistrovala svojho prvého lobistu v zákonodarnom zbore USA. John Bowles (55), ktorý dokonca v roku 2008 kandidoval na prezidenta USA za Národné socialistické hnutie uviedol, že sa chce zamerať na politické práva a rovnosť prístupu k volebnému procesu. Očakáva pritom, že kongresmani nebudú mať problém stretávať sa s ním.

Lobovanie je bežnou praktikou v americkej politike, pričom lobistické skupiny musia podrobne zverejniť svoje záujmy.

Bowles sa chce podľa registrácie v americkom Kongrese zaoberať aj oblasťami, ako sú poľnohospodárstvo, ekológia, občianske práva, ústava, zdravotná starostlivosť či prisťahovalectvo. Uviedol, že za svoju lobistickú činnosť nebude platený a bude mať vecný prístup.

“Nechystám sa strkať im svastiku do tváre,” konštatoval.

To ani nemusí. Úplne totiž stačí politická platforma Americkej nacistickej strany, ktorú zastupuje. Tá ako združenie odvodzuje svoju ideológiu od Georgea Lincolna Rockwella (1918-1967), hlavného predstaviteľa povojnového nacizmu v USA.