Bol Slovenský štát samostatný?

Neonacisti a rôzne neofašistické spolky sa už tradične aktivizujú v okolí dátumu 14. marca, ktorý sa vzťahuje na vznik Slovenského štátu. Tentokrát však nejde o blahorečenie prezidenta Jozefa Tisa, ale o “Pochod za samostatné Slovensko”. Aspekt odvolávania sa na Slovenský štát však nechýba a v ich vyhlásení na stránke sa dočítame, že „Dňa 14. marca 1939 sme získali vysnívanú slobodu a samostatnosť.“ Práve na toto tvrdenie, ktoré má ďaleko od pravdy, sa zameriame v nasledujúcom texte.

Dôležité je si uvedomiť, že Slovenský štát vznikol iba preto, že sa tak Hitler rozhodol na tajnej porade niekedy v polovici januára roku 1939 a nariadil príslušníkom SD (Sicherheitsdienst), aby infiltrácia slovenských radikálov pokročila do takej miery, aby v polovici marca mohol vzniknúť Slovenský štát. Hitlerovi nešlo o dobro Slovákov, ale využil ich ako katalyzátor pri motivovaní rozpadu Č-SR zvnútra. To, že slovenský snem by bez nemeckých politických intervencií nikdy neodhlasoval slovenskú samostatnosť priznal aj Tiso pred národným súdom. Zobraziť celé

1956: Povstanie proti stalinizmu v Maďarsku

Symbolicky pred 56 rokmi, 23. 10. 1956, sa začalo protistalinistické povstanie v Maďarsku. Bol vyhlásený generálny štrajk a v krajine vznikali robotnícke výbory, no ozbrojení pracujúci boli nakoniec porazení intervenciou sovietskej armády. Bolo to po prvýkrát v krajine “komunistického” bloku, kedy sa pracujúca trieda chopila iniciatívy a začala vystupovať sama za seba.

Viac informácií nájdeš v článku na libcome, rovnako ako analýzu udalostí od skupiny Mouvement Communiste.

OPRAVA: Všetko je raz prvýkrát a maďarskí pracujúci povstali tri roky po kolegoch vo východnom Nemecku. Dokonca “som” o tom napísal báseň. Za nepresnosť sa ospravedlňujem a ďakujem pozornému čitateľovi z FB.