Alan Turing – gay, ktorý prekonal nacistickú šifru

Včera, 23. júna uplynulo presne 100 rokov od narodenia Alana Turinga – britského matematika, logika a kryptografa.

Turing položil základy informatiky vytvorením tzv. Turingovho stroja – teoretického modelu všeobecného výpočtového stroja a dlhodobo sa zaoberal možnosťami inteligentných strojov.

Počas druhej svetovej vojny úspešne pracoval na prelomení kódu používaného na šifrovacom stroji Enigma a na základe jeho práce bol vytvorený prvý elektronický počítač na svete – Collosus. Ten bol využitý na prelomenie ešte sofistikovanejšieho nacistického šifrovacieho zariadenia Geheimschreiber. Vďaka Turingovej práci bolo námorné telegramy šifrované Enigmou možno dekódovať už od roku 1941 a poskytli Británii dôležité spravodajské informácie.

Po vojne sa však Turingovi nedostalo žiadneho ocenenia a o svojej práci nemohol hovoriť. Jeho počítač Collosus bol zničený na príkaz Winstona Churchilla.

Na základe zistenia, že je homosexuál mu bol v 50. rokoch odopretý prístup k utajovaným informáciám a bol vylúčený zo šifrovacieho programu. Bol odsúdený za homosexuálny styk so svojim 19-ročným priateľom a musel si vybrať medzi ročným väzením alebo ročnou hormonálnou “liečbou” estrogénom, ktorá mala za následok jeho chemickú kastráciu.

V roku 1954 Alan Turing spáchal samovraždu kyanidom. Pravdepodobným motívom bolo jeho prenasledovanie kvôli sexuálnej orientácii.

Je smutné, že aj po päťdesiatich rokoch od tejto a tragédie sa nájdu nielen vo svete, ale aj na Slovensku obmedzení idioti, ktorí kladú medzi ľudí zbytočné bariéry a chceli by homosexuálov “liečiť” v záujme “ochrany tradičnej rodiny”.

Boj proti homofóbii nie je len bojom ľudí s odlišnou sexuálnou orientáciou, ale musí byť bojom každého človeka so zdravým rozumom.