Kundy: Vyšívanie. Gender. Politika

Rozhovor so zakladateľkami Kundy Crew, skupiny venujúcej sa vyšívaniu. No na ich prácach nenájdete kvetinky, ani výjavy z dedinského života. Za to však slogany kritizujúce genderové stereotypy, propagujúce antifašizmus a medzinárodnú solidaritu. Samy svoj aktivizmus a zároveň koníček označujú ako radikálne vyšívanie. Odpovedali Eva (E) a Iva (I), pýtal sa Bertolt Brecht. Zobraziť celé

Silvia Federici v bratislavskej Oblude

Nabitý májový program ponúka ďalšiu zaujímavú akciu. V Bratislave privítame známu americkú marxistickú feministku Silviu Federici. Prijala pozvanie skupiny Kolektívne proti kapitálu (KPK), aby hovorila o svojej najnovšej knihe, Revolution at Point Zero (2012). Tá zhŕňa vyše tridsať rokov jej teoretickej i praktickej práce, v ktorej sa zaoberá najmä otázkami postavenia žien v kapitalizme, významom reprodukcie pracovnej sily pre akumuláciu kapitálu či vzťahmi pôdy, globalizácie a vojny. Zobraziť celé

Prostitúcia z pohľadu feministiek

Prostitúcia. Pre niekoho zdroj obživy, pre iných nemorálne konanie alebo príjemný relax. Pozrime sa, aký názor na tento fenomén majú nemecké feministky z Kolína nad Rýnom, ktoré sú združené v organizácii Autonome Frauen Lesben Referat. Aktuálny rozhovor priniesol španielsky feministický portál Colectivo Mantys (colectivomantys.net).

Zorganizovali ste kampaň na tému “Sex na predaj” pod hlavičkou Autonomes Frauen Lesben Referat. Čo vás motivuje k otváraniu témy sexuálnej práce?

Keď sme sa začali zaoberať touto témou, zistili sme, že naše postoje k nej sa značne líšia. Čo sa týka sexu, existuje vo feministickej diskusii rozpor medzi líniou charakterizovanou slovom “nie” a líniou sexuálneho pozitivizmu.

Na jednej strane sa nadovšetko zdôrazňujú rôzne okolnosti násilia a rieši sa vzťah obchodu s bielym mäsom verzus prostitúcia. Na druhej strane je snaha vidieť sexuálnu prácu ako istú formu emancipácie, ktorá sa predkladá ženám, ako samostatným a nezávislým osobám a nie ako obetiam. My sa úplne nestotožňujeme ani s jednou zo strán. Zobraziť celé