Nová Existence

Pred pár dňami vyšla nová Existence, v tomto roku štvrté číslo revue, ktorú vydáva Československá anarchistická federácia ČSAF.

Už z obálky je jasné v akom duchu sa bude aktuálne číslo niesť. “Obsaď a ži!” je témou, v ktorej sa nedočítame len o klasickom politickom obsadzovaní budov, ale hlavne o sociálnom squattingu v minulosti a sučasnosti.

V Existenci nájdete samozrejme aj články ladené na inú nôtu. Máte možnosť prečítať si napríklad autentický rozhovor s aktivistom z Grécka, priamym účastníkom tzv. “arabskej jari” alebo podnetný článok o živote Františka Sauera, spoluzakladateľa prvej squatterskej iniciatívy na Žižkove.