Chystáte sa tento rok na blokádu do Drážďan?

Sledujte mobilizačné video na tohtoročnú blokádu neonacistov v Drážďanoch 13. februára 2013. Dresden Nazifrei 2013. Takto to má vyzerať!

Blokáda je jedným z najväčších antifašistických úspechov posledných rokov. Účastnia sa jej desiatky tisíc ľudí a od roku 2010 počet neonacistov každoročne klesal až do takej miery, že v roku 2012 museli svoj pochod úplne zrušiť. Aj tento rok sa však neonacisti snažia usporiadať aspoň menší pochod mestom a to znamená, že antifašisti sa musia opäť mobilizovať.

Oficiálne vyjadrenie organizátorov ku tohtoročnej blokáde čítajte na webstránke združenia Nazifrei! – Dresden stellt sich quer (Drážďany nacistov netolerujú!), ktoré akciu každoročne pripravuje. K dispozícii je aj preklad do českého jazyka.

Neonacisti opäť neprešli

Dresden2012

Drážďany 2012

13. Februára sa konala už tradičná akcia neonacistov, keď si chceli pochodujúc ulicami Drážďan uctiť tých, ktorí zomreli počas udalosti, ktorú neonacisti nazývajú Bombenholocaust – teda bombardovanie mesta na konci II. svetovej vojny. Takisto tradične sa však po masívnej kampani zišlo veľmi veľa odporcov tohto maršu – ako z radov radikálnych antifašistov, tak aj umierneného obyvateľstva.

Neonacisti sa ďaleko nedostali, keďže celé centrum obsadilo viac než 13 000 protestujúcich, ktorí utvorili 3,6 km dlhú ľudskú reťaz. Tento rok bola celá akcia pokojná, narozdiel od roku minulého, kedy došlo k stretom medzi neonacistami a radikálnymi antifašistami, pri ktorých bolo zranených približne 100 policajtov.

Protestujúci, ktorí stáli na opačnej strane barikády ako neonacisti, si taktiež nezabudli uctiť obete bombardovania, ktorých bolo 22 700 – 25 000. Neonacisti však preberajú propagandistické čísla hovoriace až o 250 000 mŕtvych, ktoré po bombardovaní začal šíriť Goebbels, i keď úplne prvotné autentické odhady neboli ani zďaleka také vysoké. Tieto špekulácie definitívne ukončila komisia zložená z trinástich univerzitných profesorov, archivárov a vojenských historikov, ktorá našla počas niekoľkoročného výskumu dôkazy o 18 000 obetiach (záverečná správa komisie). Z ďalších dostupných prameňov sa vedci dopracovali k číslam vyššie uvedeným. Zaujímavým faktom je aj to, že Drážďany neboli najviac postihnutým mestom kvôli bombardovaniu. V Hamburgu zomrelo na následky bombardovania okolo 40 000 ľudí, avšak tu sa mýtus o prehnaných obetiach nevytvoril.

Ku stratégii neonacistov často patrí aj útok na historickú pamäť a historický revizionizmus, ktorý je však v ich podaní čistým prekrúcaním dejín.

autor: inflaminatus