Nie je všetko zlato, čo sa Chomsky

Počas ekonomickej krízy sa dostávajú do popredia ľavicoví intelektuáli ako Noam Chomsky, David Graeber alebo Howard Zinn. Je osviežujúce a inšpirujúce počuť kritiku kapitalizmu z čoraz viacerých úst, najmä od verejne známych osôb a kúpiť si ich knižky v bežnom mainstreamovom kníhkupectve (čo mimochodom nie je spôsobené tým, že kníhkupci túžia po libertínskom komunizme, ale tým, že dnes sa tieto knihy jednoducho predávajú lepšie ako kedykoľvek predtým). Zdá sa potom, že antikapitalizmus a túžba po spravodlivejšej spoločnosti sa pomaly dostáva do verejnej debaty. No kým sa začneme tešiť, je dôležité mať sa pozore pred tým, aby naše predstavy o tom, ako kapitalizmus prekonať, neboli viac ovplyvnené celebritnými akademikmi viac ako poctivou kritikou kapitalizmu a rokmi teoretickej práce celej radikálnej ľavice so všetkými jej úspechmi a slepými uličkami. Zobraziť celé

Ulice z cukru

Dnes si predstavíme časopis „Routes sucrées“ slovami jeho vydavateľov:

„Routes sucrées“ je medzi-/antinárodný ľavicový časopis vydávaný a rzoširovaný zadarmo v tlačenej podobe v anglicky hovoriacich krajinách, ale aj prostredníctvom webu. Zameriava sa na rozširovanie nedogmatických myšlienok oslobodenia spoločnosti. Spoločnosti bez kapitalizmu, sexizmu, homofóbie, štátu, rasizmu a iných foriem nadvlády. Spoločnosti, ktorú pre lepšie pomenovanie nazývame komunistickou. Zobraziť celé

Preklad Graeberovho Dlhu dostupný aj u nás

Koncom roka vyšiel u našich západných susedov preklad knihy antropológa Davida Graebera, označujúceho sa za anarchistu, pod názvom “Dluh. Prvních 5000 let” a práca je tak konečne dostupná aj čitateľom v našich končinách.

Ako našepkáva názov, publikácia sa venuje histórii a problematike dlhu ako takého. Autora inšpiroval k napísaniu rozhovor s aktivistkou mimovládky bojujúcej proti chudobe, ktorá zanovito trvala na tom, že “dlhy sa predsa musia splácať!” Graebera natoľko oslovil tento moralizujúci predpoklad, ktorý podľa neho nie je pravdivý ani v rámci bežnej ekonomickej teórie, až sa pustil do práce.

Peniaze boli údajne vynájdené, aby nahradili obtiažny a komplikovaný výmenný obchod. Dlhy sa pritom históriou tiahnu aspoň päťtisíc rokov, teda podstatne dlhšie, než sa datuje existencia peniazov. Uznávaný americký antropológ a aktivista David Graeber popisuje, ako sa celé dejiny točia okolo dlhu. Zároveň dodáva, že naprieč rôznymi kultúrami sa ako červená niť tiahne odpúšťanie dlhov, ktoré pomáhalo udržiavať stabilitu spoločenských systémov.

Slačálkovu recenziu Dlhu je možné si prečítať na webe ČSAF a nepochybne zaujímavý rozhovor s Graeberom najmä na tému hnutia Occupy Wall Street, v ktorom pôsobil, prináša portál antifa.cz.

Kniha vyšla v českom jazyku vo vydavateľstve Bizbooks, je možné zakúpiť si ju vo väčšine kníhkupectiev aj na Slovensku.