Nové Ulice z cukru na tému rasizmus

Nedávno vyšlo druhé číslo antinárodného magazínu Routes Sucrées, zamerané na tému rasizmu. Slovami redakcie: “pokúsili sme sa zistiť, ako rasizmus vzniká, aká je jeho funkcia a ako sa udržiava – a delí nás od krajšieho života”. Práca to vraj nebola ľahká – akým sposôbom písať o rasizme, keď s ním človek nemá žiadnu osobnú skúsenosť? Keď pochádza z Nemecka, nemusí nikoho presviedčať o svojej znalosti jazyka, nemusí poznať význam svojho mena a nik od neho nežiada aby sa integroval alebo “znova išiel”. Aj s týmito otázkami sa autori museli popasovať. A ako sa im to podarilo, môžete zhodnotiť sami.

Ulice z cukru

Dnes si predstavíme časopis „Routes sucrées“ slovami jeho vydavateľov:

„Routes sucrées“ je medzi-/antinárodný ľavicový časopis vydávaný a rzoširovaný zadarmo v tlačenej podobe v anglicky hovoriacich krajinách, ale aj prostredníctvom webu. Zameriava sa na rozširovanie nedogmatických myšlienok oslobodenia spoločnosti. Spoločnosti bez kapitalizmu, sexizmu, homofóbie, štátu, rasizmu a iných foriem nadvlády. Spoločnosti, ktorú pre lepšie pomenovanie nazývame komunistickou. Zobraziť celé