Nový historický časopis Vojnová kronika

Múzeum SNP v Banskej Bystrici začalo koncom minulého roka vydávať odborný ilustrovaný časopis venovaný obdobiu 1938-1945. Spoluprácu na tomto periodiku potvrdili poprední slovenskí i svetoví historici, časopis je bez otravných reklám a na vysokej grafickej úrovni, obsahuje množstvo dobových fotografií z archívu múzea a je tlačený na kriedovom papieri s lepenou väzbou. Celkovo pôsobí veľmi profesionálne. V počiatkoch majú vychádzať len dve čísla ročne, od roku 2014 sa však z Vojnovej kroniky má stať štvrťročník. Zobraziť celé