Stručný report z kongresu …ums Ganze!

Po živelnejšom rozhovore s bývalými Čiernymi pantermi tu máme niečo z teoretickejšieho súdka. Prinášame Vám preklad stručného reportu z letného kongresu …ums Ganze! od člena britskej organizácie Plan C.

Plan C by si radi vytvorili politické kontakty s podobne rozmýšlajúcimi ľudmi z Británie ako aj zahraničia. Toto je krátke zhrnutie dojmov z nášho výletu do Nemecka, kde sme sa zúčastnili kongresu …ums Ganze 2013 v Berlíne.

…ums Ganze! je antikapitalistická organizácia so základňou v Nemecku a Rakúsku. Prvý raz o sebe dala vedieť v roku 2007 počas anti-G8 protestov v Heiligendamme (Nemecko). Veľa skupín, z ktorých sa uG! skladá, má korene v antifašistických organizáciách, ktoré sa v 90-tych rokoch angažovali proti nárastu nacionalistických a rasistických aktivít po znovuzjednotení Nemecka. Aliancia v súčasnosti zahŕňa 11 skupín, z ktorých každá sa venuje svojej lokálnej aktivite, no zároveň organizuje kampane aj na celonárodnej úrovni. Veľkou mierou sa podieľali na M31 European day of action a mobilizácii vo Frankfurte pre Blockupy.

Istý čas sme si s uG! vytvárali vzťah. V roku 2012 sme dostali pozvanie prednášať na Blockupy vo Frankfurte a odvtedy sme v kontakte. Bolo nám potešením zúčastniť sa a niečo povedať aj tento rok na národnom zjazde s názvom: „Politika v kríze“, ktorý prebehol 5. až 7. júla v Berlíne. Ako už názov napovedá, témou diskusie bola kríza, jej medzinárodné dimenzie a odpoveď na ňu, ako zo strany ľavice, tak aj pravice. Plan C sa zúčastnili dvoch diskusií. Prvá bola spolu s UK Antifa network, workshopom venovaným súčasnej politickej situácii v Británii a druhá bola plenárnym zasadnutím ohľadom medzinárodnej spolupráce proti kríze, po boku …ums Ganze! a gréckej organizácie Alpha Kappa, spolu s radikálnymi novinami Drasi.

Okolo 400 až 600 návštevníkov si prišlo vypočuť rôznych rečníkov, vrátane akademickej obce a popri uG! aj členov iných organizácií. Témy zaberali širokú škálu od teoretických až po skôr praktické – teórie o kríze, kampane v Grécku, kritika idei „reálnej demokracie“, kríza sociálnej reprodukcie a medzinárodného antinacionalizmu. Mám taký pocit, že najväčšie napätie vyvolával počas celého kongresu vzťah medzi dvoma frakciami. Jedna sa snaží dopracovať k serióznej a sofistikovanej kritike a preferuje spoluprácu s tými, s ktorými sa názorovo zhodne. Druhé krídlo uprednostňuje „špinavú prácu“ organizovaním sa okolo existujúcich sociálnych konfliktov a to aj napriek rozporom, ku ktorým takýto prístup zákonite vedie. Toto napätie nabralo konkrétnejšiu podobu pri debate ohľadom zainteresovania sa uG! v akcii Blockupy a hlavne teda počas takzvanej „uG!“ vs. „uG!“ diskusie, v rámci ktorej sa odhalili verejnosti určité interné záležitosti Blockupy. Niektorí ľudia argumentovali tým, že Blockupy priniesla možnosť zasiahnuť do krízovej politiky. Skeptickejší členovia uG! vyjadrili pochybnosti nad tým, či bol výsledok spolupodieľania sa na akcii dostačujúci a dali najavo obavy z odcudzenia sa iným bežným aktivitám tým, že sústredia svoju energiu iba do jednej výnimočnej akcie.

Tieto debaty pokračovali počas pléna, ktorého súčasťou bol aj Plan C. Hovorca uG! vyzval všetkých, aby sa vymanili z „prostredia pohodlného, ale izolovaného kritizovania“ a salónnej politiky a vrátili sa späť do reality, čo bolo prijaté (aj od nás) s veľkým nadšením. Je zaujímavé, že aj napriek veľmi odlišnej politickej situácii v Nemecku (a samozrejme v Grécku) rezonujú v tamojších debatách podobné témy ako u nás v Británii (že by to bol dôvod tej nízkej účasti na protestoch proti G8?).

Plénum nám poskytlo možnosť dozvedieť sa viac o práci Alpha Kappa (antiautoritárske hnutie) z Atén a Thesaloník. Ich snahou je vrátiť sa od politiky orientovanej na budovanie hnutia späť ku spoločenským problémom. V súčasnosti sa angažujú ohľadom samosprávnej továrne Vio.me a v protestoch proti ťažbe zlata na poloostrove Chalkidiki (blízko Thesaloník). Takisto spravujú niekoľko priestorov a sú napojení na lokálne zastupiteľstvá. Zatiaľ čo situácia v Grécku je veľmi odlišná od tej našej, je možné badať isté paralely s našimi náhľadmi na súčasnú krízu ako na jednu zo sociálnych reprodukcií, ako aj na potrebu spolupráce s bežnými ľudmi mimo našich radikálnych kruhov.

Náš seminár s UK antifa network bol tiež veľmi prínosný. Sobotná noc zapríčinila síce značne menšie publikum v nedeľné ráno, no dostávali sme o to viac rôznych otázok ohľadom situácie u nás. Najviac pozornosti budil odkaz študentských protestov a letných výtržností v roku 2011.

Počas týchto diskusií nám došlo, že Nemecko pocítilo krízu trochu inak ako Británia. Aliancia Sociálnych demokratov a Strany zelených na čele s Gerhardom Schroederom rozbehla v roku 2005 mnoho rozsiahlych reforiem. Relatívne silná pozícia Nemecka na svetovom trhu a v Eurozóne stlmila dopad krízy na túto krajinu. Každopádne však namiesto výmyslov o úsporných opatreniach, ktoré sa následkom krízy objavili u nás, Nemecko odpovedalo na krízu šovinistickou požiadavkou o zastavenie pôžičiek „lenivým Grékom“ a ďalším štátom južnej Európy. Zatiaľ čo protesty Blockupy proti Európskej centrálnej banke vo Frankfurte hrajú dôležitú rolu v poukazovaní na medzinárodné dimenzie krízy a v boji proti nemeckému šovinizmu, musíme dávať pozor na to, aby sa nepremietli do nacionalistických diskurzov v iných krajinách. Gréci a Portugalci si napríklad rolu nemeckého štátu v kríze uvedomujú čoraz viac a ovplyvňuje to celkový charakter ich boja proti uťahovaniu opaskov. Ďalšia európska spolupráca si vyžaduje pochopenie podstaty vzájomného prepojenia krízy v Eurozóne, no nesmie vkĺznuť do nacionalistických tendencií.

Radi by sme poďakovali …ums Ganze! za ich pozvanie zúčastniť sa tohto kongresu. Odniesli sme si mnoho o čom treba rozmýšľať. Bol to pozitívny krok v budovaní vzťahov medzi Plan C, Alpha Kappa, Drasi a …ums Ganze! v ktorom budeme radi pokračovať.

Ben, International Working Group, Plan C MCR.


poli na vybrali.sme.sk