Nenechajme učiteľov prepadnúť!

Antifašistická Akcia vyjadruje podporu štrajkujúcim učiteľom, učiteľkám i nepedagogickým zamestnancom školstva, ktorí bojujú za zlepšenie svojich mzdových podmienok!

Antifa a štrajk?
Uvedomujeme si, že naša úloha v rámci boja proti fašizmu má svoje limity. Pravdupovediac, nebojujeme nikdy proti fašizmu, ale proti jednotlivým fašistom. Dokážeme monitorovať a konfrontovať členov neonacistického hnutia a dosahovať tak, že sa musia viac zaoberať svojimi problémami ako napádaním ideových oponentov alebo šírením propagandy.

Čo však nedokážeme, je meniť ekonomickú a sociálnu realitu: nezamestnanosť, chudobu a zväčšujúcu sa konkurenciu medzi tými, ktorí by mali držať spolu – bežnými pracujúcimi ľudmi, nezamestnanými, študentami, dôchodcami. Teda s okolnosťami, ktoré sú pre fašizmus živnou pôdou a čakajú len na niekoho, kto by ich využil.

V období prehlbujúcich sa sociálnych rozdielov v spoločnosti, ktorých sme svedkami aj dnes, je veľmi jednoduché nájsť si obetného baránka. Či už sú to Rómovia u nás, alebo prisťahovalci inde – fašisti (kiežby len oni) sa snažia pomocou zmesi rasizmu a kalkulačkového populizmu zvaliť vinu za všemožné problémy práve na skupiny, ktoré sa nedokážu brániť. U nás vraj “chýbajú” peniaze v rozpočte kvôli vyplácaným sociálnym dávkam, inde nie je práca, pretože ju “kradnú” prisťahovalci.

Je ľahšie ukázať prstom na nejakú skupinu na okraji spoločnosti, ako si vybojovať lepšie životné podmienky u svojich zamestnávateľov alebo politikov. Ak zamestnanci školstva dnes bojujú za vyššie mzdy, padajú pri tom umelé delenia, ktoré fašisti zdôrazňujú a ktoré sa zamestnávateľom a politikom len hodia. Je jedno či štrajkuje 25-ročný učiteľ alebo 60-ročná učiteľka, Rómka, východniar pracujúci v Bratislave, alebo kuchárka z maďarského gymnázia – všetci sú v tom rovnako a spolu.

Organizácia, skúsenosti, sebavedomie
Ak sme pár riadkov vyššie spomínali, že ako antifašistická skupina nemáme možnosť meniť ekonomické a sociálne podmienky, v ktorých sa pohybujeme – naopak štrajk takúto možnosť poskytuje.

Hoci sa môžeme nazývať antifašistami, či chceme alebo nie, sme v prvom rade ekonomickými jednotkami spoločnosti. Náš osud až do konca života – chodiť do práce – je aj našou jedinou zbraňou, ktorú máme, ak chceme niečo zmeniť. Zastaviť proces výroby, a je jedno či áut, žiakov alebo zdravia, je to jediné na čo štát alebo zamestnávatelia počujú. Štrajkujúci majú moc – len od nich závisí, či proces bude znova pokračovať a môžu to využiť vo svoj prospech – pre splnenie požiadaviek, ktoré si určia.

V tomto prípade sú to zamestnanci školstva. Štrajk im môže dať veľa: získať desaťpercentné zvýšenie platov, zistiť, že odborárski šéfovia môžu byť neuveriteľne hlúpi a vlastne aj nepotrební, naučiť sa ako vláda využije všetky možné úskoky na ich rozdelenie, spoznať tlak médií a ako skresľujú informácie, ale aj naučiť ako sa lepšie organizovať a odolávať defétizmu vo vlastných radoch. Ak budú učitelia úspešní, odrazí sa to aj na ich sebavedomí a viere vo vlastné sily.

Prebudiť trochu bojovnosti a nezávislosti na vôle vlády u pomerne širokej časti spoločnosti, akou učitelia a učiteľky sú, nie je určite na škodu. A v najlepšom prípade inšpirujú iných.

Naučiť sa bojovať
Na Slovensku všeobecne chýba niečo ako tradícia odporu. Každý úspešný štrajk alebo podobná akcia spojená s čo najväčšou nezávislosťou konania zúčastnených otvára nové možnosti. Naučiť sa štrajkovať, vôbec poznať, čo to znamená a ako sa to robí je do budúcna veľkým pozitívom, ktorý môže priniesť častejšie využívanie tohto spôsobu boja za uskutočnenie našich požiadaviek.

Neskôr môžu učitelia, a nielen oni, zúžitkovať svoje skúsenosti vo väčšom zápase, v ktorom sa pravdepodobne stretneme na jednej strane barikády. V boji za sociálne spravodlivú spoločnosť.

Za neobmedzený štrajk do splnenia požiadaviek, bez ohľadu na zbabelosť odborov!
Antifašistická Akcia

Tento článok nám prišiel prostredníctvom e-mailu so žiadosťou o uverejnenie. Zverejňujeme ho v plnom rozsahu, bez redakčných úprav, vrátane príloh. Blackblog.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za údaje a informácie, ktoré sú v ňom uvedené.


poli na vybrali.sme.sk