Mole: nové čítanie od ..umsGanze!

…umsGanze! je aliancia radikálne ľavicových a (libertínsky) komunistických skupín z Nemecka a Rakúska, ktorá vznikla v roku 2006 za účelom nadregionálnej spolupráce. Ich politiku v stručnosti najlepšie vyjadruje heslo z webu aliancie: “Nechceme sociálny, multikultúrny, silnejšie regulovaný, udržateľný kapitalizmus, ale radšej žiaden!”

V dnešných dňoch uzrelo svetlo sveta prvé číslo nemecky písaného magazínu …umsGanze!, menom Mole – čiže krtko. Názov odkazuje na Marxovu analógiu revolúcie v jeho práci Osemnásty Brumaire:

“No revolúcia je dôkladná. Ešte je na ceste očistcom. Vybavuje svoju vec metodicky. (…) A až dokončí svoje prípravy, vyskočí Európa zo svojho miesta a bude jasať, dobre si ryl, starý krt!”

Mole bude sa bude zaoberať prebiehajúcimi akciami aliancie a bude slúžiť ako diskusná platforma skupín.

Časopis možno zohnať na viacerých miestach v Nemecku a Rakúsku, čo však bude viac zaujímať nášho čitateľa alebo čitateľku ovládajúcu nemčinu je, že články z Mole vychádzajú aj online na webe magazínu. Nám neostáva iné, len zaželať poučné a kritické čítanie!


poli na vybrali.sme.sk