Ak toleruješ toto…

Dnes si pripomenieme skvelý hit z konca 90. rokov, odkazujúci ešte hlbšie do históre – konkrétne do Španielska zmietaného občianskou vojnou. Skladba od Manic Street Preachers – If You Tolerate This Your Children Will Be Next pripomína bojovníkov proti Frankovmu fašistickému režimu a zároveň varuje pred ľahostajnosťou, aj vďaka ktorej hrozba návratu fašizmu stále nepominula. V roku 1998, v období zrodu tejto skladby si možno ani neuvedomovali, aká aktuálna bude aj dnes v časoch ekonomickej krízy, nárastu nacionalizmu a fašistických tendencií.

Názov singla If You Tolerate This Your Children Will Be Next (Ak toleruješ toto, tvoje deti budú ďalšie) je prevzatý z republikánskeho plagátu vydaného roku 1936. Plagát s rovnomenným heslom zobrazuje fotografiu mŕtveho dievčatka a formáciu útočiacich lietadiel. Text piesne odkazuje na viacero diel venujúcich sa vojne: napríklad časť “If I can shoot rabbits/then I can shoot fascists” (ak môžem strieľať králiky, môžem strieľať aj fašistov) je citátom z rozhovoru interbrigadistu so svojim bratom, ktorý vyšiel v knihe Miners against fascism od Hywela Francisa. Ďalšia čast textu “I’ve walked Las Ramblas/but not with real intent” (Prechádzal som sa Las Ramblas, ale bez zvláštneho zámeru) zas odkazuje na dielo Hold Katalánsku a jeho autora Georga Orwella, ktorý bojoval v Las Ramblas ako príslušník medzinárodných antifašistických brigád.

Text:
“If You Tolerate This Your Children Will Be Next”

The future teaches you to be alone
The present to be afraid and cold
So if I can shoot rabbits
Then I can shoot fascists

Bullets for your brain today
But we’ll forget it all again
Monuments put from pen to paper
Turns me into a gutless wonder

And if you tolerate this
Then your children will be next
And if you tolerate this
Then your children will be next
Will be next
Will be next
Will be next

Gravity keeps my head down
Or is it maybe shame
At being so young and being so vain

Holes in your head today
But I’m a pacifist
I’ve walked La Ramblas
But not with real intent

And if you tolerate this
Then your children will be next
And if you tolerate this
Then your children will be next
Will be next
Will be next
Will be next
Will be next

And on the street tonight an old man plays
With newspaper cuttings of his glory days

And if you tolerate this
Then your children will be next
And if you tolerate this
Then your children will be next
Will be next
Will be next
Will be next

Preklad textu:
“Ak toleruješ toto, tvoje deti budú ďalšie”

Budúcnosť ťa učí byť osamelý
prítomnosť byť vystrašený a odmeraný
tak keď môžem strielať králiky
potom môžem strielať aj fašistov

Dnes guľky pre tvoj mozog
ale my na to všetko znova zabudneme
pamätníky odložené z pera na papier
ma zmenia v bezvýznamný zázrak

A keď toleruješ toto
tvoje deti budú ďalšie
a keď toleruješ toto
tvoje deti budú ďalšie
budú ďalšie, budú ďalšie, budú ďalšie

Gravitácia drží moju hlavu dole
alebo je to možno hanba
byť taký mladý a taký márnivý

Dnes diery v tvojej hlave
ale ja som pacifista
kráčal som La Rambou
ale nie so skutočným zámerom

A keď toleruješ toto
tvoje deti budú ďalšie
a keď toleruješ toto
tvoje deti budú ďalšie
budú ďalšie, budú ďalšie, budú ďalšie

Dnes večer na ulici sa starý muž hrá
s novinovým výstrižkom z jeho slávnych dní

A keď toleruješ toto
tvoje deti budú ďalšie
a keď toleruješ toto
tvoje deti budú ďalšie
budú ďalšie, budú ďalšie, budú ďalšie


poli na vybrali.sme.sk